Close

GRAFIKA

GRAFIKA

Grafika je oblik umjetničkog postupka prenošenja prikaza na matricu koji se potom otiskuje na ravnu podlogu.  Svaki otisak je na neki način i original koji svoju nepatvorenost duguje tehnici otiskivanja. S djecom predškolske dobi poželjno je raditi grafičke tehnike jer upravo je to onaj segment likovnog stvaralaštva u kojem djetetu pružamo mogućnost da nadogradi svoj likovni doživljaj i iskustvo, te da kroz ljepotu tehnike još bolje zaokruži svoje djelovanje na području likovnosti.

 

KARTON TISAK

Karton tisak radi se u više faza. Najprije se priprema matrica tako da se karton premaže slojem drvofiksa. Od materijala različitih tekstura izrezuju se različiti oblici i lijepe se na karton. Sve se to premazuje tankim slojem razrijeđenog drvofiksa. Na gotovu matricu nanosi se boja u koju smo prethodno stavili nekoliko kapi glicerina da bismo usporili sušenje. Važno je cijelu površinu prekriti bojom brzim pokretima, gore­dolje, lijevo­desno. Na obojanu matricu stavlja se papir za temperu, nešto većeg formata od matrice, te se valjkom otiskuje. Kad smo dobili otisak, matricu očistimo vlažnom maramicom ili vodom kako bismo je naknadno mogli koristiti.

MONOTIPIJA

Monotipija je tehnika jednog otiska s glatke, tvrde podloge na papir. Za primjenu ove tehnike trebaju nam grafofolije, tempere, kistovi, glicerin i papir za otiskivanje. Da bi se djeci približila ova tehnika, najbolje im je ponuditi jednostavan motiv s minimalnim izborom boja kako bi se fokusirala na otiskivanje, a ne na slikanje, i to nakon što su potpuno ovladala tehnikom slikanja. Otisak radimo na glatku stranu papira.

PEČATNI TISAK

Ovo je tehnika jednostavnog otiskivanja uz pomoć “pečata”. pečat može biti jednostavni oblik poput cvijeta, kuće, drveta, oblaka ili pak geometrijskih likova… Nerazrijeđena tempera se istisne u plitke posudice. Slika se tako da se “pečat” umače u boju i otiskuje na papir.