Close

POTICAJI

POTICANJE DJEČJEG LIKOVNOG STVARALAŠTVA

Likovnim izražavanjem dijete prikazuje ono što ga uzbuđuje i zanima, a istovremeno ga, s druge strane, impresionira materijal kojim radi, kao i neposredna percepcija i pokreti te sam proces rada jer su za dijete akcija i doživljaj jako važni. (Jakubin, Grgurić, 1996:27)

Kao navode Grgurić i Jakubin, temeljna obilježja dječjeg izraza su spontanost, skladnost, ekspresija i ritmičnost. Naime, nevažno je koristi li dijete boju, olovku ili glinu jer, unutar pojedine faze likovnog razvitka, uvijek nastaje ista osnovna forma.

Svoje likovne, odnosno, stvaralačke sposobnosti, djeca će iskoristiti samo ukoliko im se da sloboda.

Cilj likovnog odgoja:

  • Razvoj znanja, vještina i sposobnosti uspjeha svakog pojedinog djeteta u području njegova razvoja
  • Poticanje djece na iskustveno učenje o raznovrsnim izražajnim medijima te razvoj vještina njihovog samostalnog korištenja
  • Poticanje na istraživanje boja, tekstura, kretanja, linija i prostora kroz iskustvo s različitim likovnim tehnikama i materijalima s kojima se dijete može izraziti
  • Osnaživanje umjetničkih i istraživačkih potencijala djeteta
  • Osiguranje prilika djeca na stupanje u dijalog s drugom djecom i sukonstrukciju znanja i vještina