Close

KOMBINIRANE TEHNIKE

U dječjem vrtiću osim osnovnih likovnih tehnika upotrebljavaju se i razne kombinirane tehnike primjerene djetetu. Najčešće se koriste kombinacije: flomaster-akvarel, glina-akril, pastel-flomaster, akril-akvarel. Na taj način djetetu se daje mogućnost da produbi svoj rad, istakne ono što je za njega bitno te time daje posebnu dinamiku cijelom uratku.