Close

CRTAČKE TEHNIKE

CRTAČKE TEHNIKE

Djeci treba omogućiti da zadovolje svoju prirodnu radoznalost za eksperimentiranjem, istraživanjem i traganjem koristeći se svojim iskustvima, pa i ako “ništa” ne stvore treba ih i dalje poticati jer je to preduvjet likovnog stvaralaštva. Treba im dopustiti da sama otkriju neobičan način slikanja i crtanja.

Izražajno sredstvo tj. najprisutniji likovni element crteža jest crta, ali i ploha i ton koje određeno crtačko sredstvo ostavlja na crtačkoj podlozi, a karakter crte osim o odabranom sredstvu ovisi i o “rukopisu crtača” koji je povlači.

Djecu treba poticati da nesmetano izražavaju svoju sklonost prema likovnom izrazu jer tako razvijamo i kreativnu imaginaciju kao važnu komponentu stvaralačkog mišljenja.

U radu s djecom predškolske dobi crtačke tehnike zauzimaju uvjerljivo prvo mjesto kad je u pitanju redovitost korištenja i upravo je to područje u kojem dijete ostvaruje radove neodoljive ekspresije.

U crtačke tehnike ubrajamo: olovku, flomaster, ugljen, lavirani tuš, tuš pero, kreda

Olovka

Crtanje olovkom vrlo je važno u dječjem razvoju i povezivanju osjećaja, percepcije i finih pokreta rukom. zato je korisno na početku postupno isključiti drvene bojice, flomastere i pastele, koje uvodimo nešto kasnije u likovnom radu s djecom. Preporučuje se crtati olovkom 2B. Aktivnosti crtanja može se provoditi sa svom djecom, manjim grupama ili individualno s djecom koja su u crtanju nesigurna ili odbijaju crtati, grupno ili individualno s djecom koja vole crtati i koja često crtaju.

Flomasteri ili markeri 

vrsta su tintanih olovaka. Spadaju u crtačku tehniku tinte. Proizvode se u različitim bojama i različitim debljinama. Za razliku od ugljena i olovke, flomaster uvijek ostavlja trag iste debljine, bez obzira na jačinu pritiska. Podloga za flomaster je gladak papir.

Lavirani tuš

Djeci se ponude bočice s tušem, glatki papir, štapići ili pera, mekani kistovi i voda. Najprije se štapićem ili perom crta željeni motiv s tušem, a zatim se preko njega, dok je još mokar, mekanim kistom umočenim u vodu prelazi preko površina koje se žele obojiti. Zbog razlijevanja boje, površine nisu ravnomjerno popunjene pa se dobivaju različite tonske vrijednosti.

Tuš-pero

Pripremljene su različite strukture platna (laneno, pamučno…), različitih oblika i veličina, pera različite debljine, trska, tuš i karton kao podloga. Platno stavimo na kartonsku podlogu, napnemo na okvir od trske, odabiremo željeno pero i tuš, te crtamo odabrani motiv (temu).

Ugljen

je specifičan materijal zbog svoje prašnjave strukture i posebne mekoće. Ugljenom se mogu izvlačiti crte različite debljine i intenziteta, čime se stvara prikaz plastičnosti prostora. Kad se ugljen položi na podlogu svojom širinom, dobiju se plohe različitih tonskih vrijednosti – od blijedosivih do crnih tonova. Da bi se crteži sačuvali, potrebno ih je fiksirati tekućim fiksativom.